Chó Malinois

Những phương pháp chọn giống trong nghành chăn nuôi chó nghiệp vụ Malinois (Becgie Bỉ)

Những phương pháp chọn giống trong nghành chăn nuôi chó nghiệp vụ Malinois (Becgie Bỉ)

Nhiệm vụ cơ bản của công việc chọn giống trong ngành chăn nuôi chó nghiệp vụ Malinois (Becgie Bỉ), bao gồm ở việc tăng số lượng gây giống để sử dụng trong nghiệp vụ, ở việc hoàn thiện hình dáng bên ngoài của cơ thể và thể trạng, ở việc hoàn thiện sự hoạt động thần
>>Xem Chi Tiết